ไม้รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ไม้รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
TREES ON CAMPUS สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา MAE FAH LUANG UNIVERSITY BOTANICAL GARDEN

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง .สวนพฤกษศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา

Description

จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลพรรณไม้ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เนื่องในเฉลิมฉลอง 15 ปี แห่งการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 25 กันยายน 2556 และเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่มีต่อคนไทยเสมอมา

Date

2556

Type

Text

Format

Application/pdf.
109 หน้า

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/5

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 15 - 16 พ.ศ. 2556 - 2557 กล่อง 6

Language

eng;tha

Rights

Mae Fah Luang University

Staff Use

Public Note

หากต้องการใช้เอกสาร โปรดติดต่องานจดหมายเหตุ โทร.053-916344