เหรียญรางวัลที่ระลึก การแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 4

Dublin Core

Title

เหรียญรางวัลที่ระลึก การแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรม -- การแข่งขัน -- ความร่วมมือ

Date

2554

Type

Physical Object ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว (3 เหรียญ)

Call Number

ข มฟล.016 (1). 2554, 016 (2). 2554, 016 (3). 2554

Location

ของที่ระลึก มฟล. กล่อง 4

Rights

Mae Fah Luang University