เหรียญรางวัลที่ระลึก การแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 4

Dublin Core

Title

เหรียญรางวัลที่ระลึก การแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรม -- การแข่งขัน -- ความร่วมมือ

Date

2554

Type

Physical Object ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว (1 เหรียญ)

Call Number

ข มฟล.015. 2554

Location

ของที่ระลึก มฟล. กล่อง 4

Rights

Mae Fah Luang University