การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2542

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2542
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2542 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชั่วคราวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเทศบาล 6 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

กำหนดหลักเกณฑ์ลงนามข้อกำหนด -- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเงินและทรัพย์สิน -- การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงาน -- ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์ การคัดเลือก กรรมการสภาวิชาการ

Date

2542-05-10

Type

Text

Format

Application/pdf. (11 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/2

Location

หมวด 6 การประชุม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University