บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตร ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ
Division of Quality Assurance and Curriculum Development
Division of Quality Assurance and Curriculum Development -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2557-06-10

Type

Text

Format

application/pdf (3 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha