ความตกลงความร่วมมือในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา

Dublin Core

Title

ความตกลงความร่วมมือในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอาเซียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2556

Type

Text

Format

application/pdf (2 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha