บันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัทลักซ์ซูรี โอเต็ลส์ รีสอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัทลักซ์ซูรี โอเต็ลส์ รีสอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการจัดการ

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ
School of Management
School of Management -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัทลักซ์ซูรี โอเต็ลส์ รีสอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2556-07-16

Type

Text

Format

application/pdf (4 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha