บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ
MOU

Description

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2556-04-08

Type

Text

Format

application/pdf (9 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha