หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mfii Intellectual Property Management and Innnovation Management Division Mae Fah Luang University

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

Subject

หน่วยงาน -- ธุรกิจ

Description

วัตถุประสงค์ โครงการ -- บริการที่จะได้รับ -- กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ -- กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย

Date

2563

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.2/151

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์/ส่วน/สำนัก/โครงการจัดตั้งต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2555 -2564 กล่อง 3

Language

eng;tha

Rights

Mae Fah Luang University