บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ระหว่างกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตพทย์ระหว่าง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย, โรงพยาบาลสุโขทัย, โรงพยาบาลเชียงแสน, โรงพยาบาลแม่สาย, โรงพยาบาลพญาเม็งราย, โรงพยาบาลแม่จัน, โรงพยาบาลพาน

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ระหว่างกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตพทย์ระหว่าง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย, โรงพยาบาลสุโขทัย, โรงพยาบาลเชียงแสน, โรงพยาบาลแม่สาย, โรงพยาบาลพญาเม็งราย, โรงพยาบาลแม่จัน, โรงพยาบาลพาน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาแพทยศาสตร์

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ
School of Medicine
School of Medicine -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ กรุงเทพมหานคร, โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย, โรงพยาบาลสุโขทัย, โรงพยาบาลเชียงแสน, โรงพยาบาลแม่สาย, โรงพยาบาลพญาเม็งราย, โรงพยาบาลแม่จัน, โรงพยาบาลพาน

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2555

Type

Text

Format

application/pdf (23 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha