เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 9 รอบนักษัตร พระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Dublin Core

Title

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 9 รอบนักษัตร พระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

เหรียญที่ระลึก -- สมเด็จย่า

Description

ชนิดเหรียญ เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ( ทองแดงผสมนิกเกิล) -- ลักษณะ เป็นเหรียญกษาปณ์กลม วงขอบนอกมีเฟืองจักร
ลวดลายด้านหน้า -- กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฉลองพระองค์ชุดไทย ทรงสายสะพายและสร้อยแห่งเครื่องขัติยาราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๘ ชั้นที่ ๑ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ ภายวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” วงขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยดอกลำดวน
ลวดลายด้านหลัง -- กลางเหรียญมีอักษรพระนามาภิไธย “สว” เบื้องล่างอักษรพระนามาภิไธยมีข้อความบอกราคา “๒๐” ด้ายซ้ายมีคำว่า “บาท” เบื้องล่างประดับด้วยช่อดอกภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความ “๙ รอบนักกษัตรพระราชสมภพ” เบื้องล่างมีข้อความว่า “๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ประเทศไทย” โดยมีช่อดอกลำดวนคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้าง

Date

2551

Format

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม ชนิดราคา 20 บาท (จำนวน 2 เหรียญ)

Call Number

ข ส.030

Location

ตู้กระจก ชั้น 5

Rights

Mae Fah Luang Uinversity