เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงคุณค่างานสุขภาพอนามัยแก่ชาวโลกทั้งหลาย

Dublin Core

Title

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงคุณค่างานสุขภาพอนามัยแก่ชาวโลกทั้งหลาย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

เหรียญที่ระลึก -- สมเด็จย่า

Description

ชนิดเหรียญ เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) เคลือบไส้ทองแดง -- ลักษณะเป็นเหรียญกษาปณ์ไม่ขัดเงา วงขอบนอกมีเฟืองจักร
ลวดลายด้านหน้า -กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฉลองพระองค์เต็มยศทรงสร้อยพระศอเพชรและสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ที่พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่๘ และ๙ เบื้องขวาประดับเข็มจักรีฝังเพชรภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”
ลวดลายด้านหลัง -- กลางเหรียญเป็นรูปเหรียญทองแห่งสุขภาพดีถ้วนหน้า ภายในวงขอบเหรียญบื้องบนมีสัญลักษณ์ขององค์การอนามัยโลก ด้านขวามีข้อความบอกราคาว่า “เหรียญทองแห่งสุขภาพดีถ้วนหน้า Health for All” ด้านซ้ายมีข้อความว่า “๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๓ ประเทศไทย” เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา “ ๒ บาท”

Date

2533

Format

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มิลลิเมตร น้ำหนัก 7.3 กรัม ชนิดราคา 2 บาท (จำนวน 2 เหรียญ)

Call Number

ข ส.028

Location

ตู้กระจก ชั้น 5

Rights

Mae Fah Luang Uinversity