เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Dublin Core

Title

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

เหรียญที่ระลึก -- สมเด็จย่า

Description

ชนิดเหรียญ เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) -- ลักษณะ เป็นเหรียญกษาปณ์กลม วงขอบนอกมีเฟืองจักร
ลวดลายด้านหน้า -- กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ฉลองพระองค์เต็มยศทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องราชขัตติยราชอิสริยาภรณ์ ที่พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๘ และ ๙ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องขวามีข้อความว่า “สมเด็จพระศรีนครินทรา "เบื้องซ้ายมีข้อความว่า “บรมราชชนนี”
ลวดลายด้านหลัง -- กลางเหรียญมีอักษรพระนามาภิไธยย่อ “สว” ด้านขวา มีเลขบอกราคา “๒๐” ด้ายซ้ายมีข้อความว่า “บาท ”ภายในวงของเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ” เบื้องล่างมีข้อความว่า “ประเทศไทย ” อยู่เหนือข้อความว่า “๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๓”

Date

2543

Format

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม ชนิดราคา 20 บาท (รวมจำนวน 4 เหรียญ )

Call Number

ข ส.025, ข ส. 027

Location

ตู้กระจก ชั้น 5

Rights

Mae Fah Luang University