เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Dublin Core

Title

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

เหรียญที่ระลึก -- สมเด็จย่า

Description

ชนิดเหรียญเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) -- ลักษณะเป็นเหรียญกษาปณ์ วงขอบนอกมีเฟืองจักร
ลวดลายด้านหน้า -- กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แต่งพระองค์เต็มยศ ฉลองพระองค์เต็มยศ
ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องราชขัตติยราชอิสริยาภรณ์ พร้อมด้วยเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๘ และ ๙ ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า “สมเด็จพระศรีนครินทรา ” ด้านซ้ายมีข้อความว่า “บรมราชชนนี” ภายในชิดวงขอบเหรียญมีรูปดอกบัวบานประดับเป็นลวดลายอยู่โดยรอบ
ลวดลายด้านหลัง -- มีตราพระอิสริยยศสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประกอบด้วยมงกุฏขัตติยราชนารีประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า๒ ชั้น เหนือตั่ง และมีตั่งลดตั้งฉัตรกลีบบัว ๕ ชั้น อยู่สองข้าง ใต้ตรามีข้อความบอกราคาว่า “๕ บาท ” “พระชนมายุ ๘๔ พรรษา ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๗” และ “ประเทศไทย” ตามลำดับภายในชิดวงขอบเหรียญมีรูปดอกบัวบานดอกใหญ่ดอกเล็กสลับกันเป็นลวดลายอยู่รอบดอกบัวใหญ่จำนวน ๗ ดอก หมายถึงพระชนมายุ ๗ รอบ

Date

2527

Format

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร น้ำหนัก 12 กรัม ชนิดราคา 5 บาท (จำนวน 2 เหรียญ)

Call Number

ข ส. 023

Location

ตู้กระจก ชั้น 5

Rights

Mae Fah Luang University