เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระชนมายุ 75 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Dublin Core

Title

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระชนมายุ 75 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

เหรียญที่ระลึก -- สมเด็จย่า

Description

ชนิดเหรียญ เหรียญกษาปณ์ทองแดง นิกเกิล -- ลักษณะเป็นเหรียญกษาปณ์ วงขอบนอกมีเฟือง
ลวดลายด้านหน้า -- เป็นพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเครื่องแบบชุดสนามทหารบกแห่งกองทัพไทย ยศพันเอกพิเศษ ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบบนมีข้อความว่า “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เบื้องล่างมีข้อความว่า “พระชนมายุครบ ๗๕ พรรษา”
ลวดลายด้านหลัง -- เป็นตราพระนามาภิไธยย่อ “สว” เบื้องบนมีข้อความว่า “ประเทศไทย” ด้านซ้ายมีเลขบอกราคา “๑” ด้านขวามีข้อความว่า “บาท” ริมขอบล่างมีข้อความว่า “๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๘”

Date

2518

Format

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร น้ำหนัก 7 กรัม ชนิดราคา 1 บาท (จำนวน 2 เหรียญ)

Call Number

ข ส. 018

Location

ตู้กระจก ชั้น 5

Rights

Mae Fah Luang Uinversity