แสตมป์ชุดงานเฉลิมฉลอง 111 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Dublin Core

Title

แสตมป์ชุดงานเฉลิมฉลอง 111 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

แสตมปที่ระลึก -- สมเด็จย่า

Description

วันแรกจำหน่าย 21 ตุลาคม 2554 -- ชนิดราคา 3 บาท ราคาชุดละ 411 บาท -- ผู้ออกแบบ นางปาริชาติ ทัศนเทพ (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ) -- ผู้จัดสร้าง สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และสมาคมสหพันธ์นิสิต นักศึกษาและศิษย์เก่า สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย -- งานจดหมายเหตุ รับมอบ ปี 2554

Date

2554

Format

ขนาด 27x45 มม. ชนิดราคา 3 บาท ราคาชุดละ 411 บาท (จำนวน 1 ดวง)

Call Number

ข ส. 035

Location

ตู้กระจก ชั้น 3

Rights

Mae Fah Luang Uinversity