แสตมป์ชุด 90 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Dublin Core

Title

แสตมป์ชุด 90 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

แสตมป์ที่ระลึก -- สมเด็จย่า

Description

วันแรกจำหน่าย 21 ตุลาคม 2533 -- ชนิดราคา 2 บาท -- ผู้ออกแบบ นายสุวิทย์ หลีดุลย์ และนางวีณา จันทนทัศ -- ผู้พิมพ์ ลีห์-มาดอน พีทีวาย จำกัด ประเทศออสเตรเลีย -- งานจดหมายเหตุ รับมอบ ปี 2547

Date

2533

Format

ขนาด 45x27 มม. ชนิดราคา 2 บาท (จำนวน 1 ดวง)

Call Number

ข ส.013

Location

ตู้กระจก ชั้น 5

Rights

Mae Fah Luang University