โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 (ครั้งที่ 20)

Dublin Core

Title

โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 (ครั้งที่ 20)
โอวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 20

Creator

สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง

Subject

โอวาท - พิธีพระราชทานปริญญาบัตร - 2566
โอวาท - ครั้งที่ 20

Description

สำเนาโอวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Date

2566-02-07

Type

Text

Format

Application/pdf

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.21/8

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ ผู้แทนพระองค์ (พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Language

tha