ขอบเขตและแนวทางการดำเนินงาน การแสวงหานักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่าง ศูนย์หนังสือซินหัว เขตปกครองพิเศษสิบสองปันนาและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

ขอบเขตและแนวทางการดำเนินงาน การแสวงหานักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่าง ศูนย์หนังสือซินหัว เขตปกครองพิเศษสิบสองปันนาและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ
MOU

Description

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ ศูนย์หนังสือซินหัว เขตปกครองพิเศษสิบสองปันนา

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2550-12-20

Type

Text

Format

application/pdf (3 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha;eng