บทเพลงอาลัยแม่ฟ้าหลวง สดุดีเทิดพระเกียรติน้อมอาลัย สมเด็จย่า

Dublin Core

Title

บทเพลงอาลัยแม่ฟ้าหลวง สดุดีเทิดพระเกียรติน้อมอาลัย สมเด็จย่า

Subject

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- บทเพลง

Description

คณะกรรมการจัดทำเทปเพลง จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำบทเพลงเพื่อเทิดพระเกียรติน้อมอาลัยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2538

Date

2538

Type

Sound

Format

audio/MP3 : (14 บทเพลง ความยาวเพลงละ 00:02:00 นาที)

Call Number

A 0010

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha