การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Subject

ผู้บริหาร -- การประชุม

Description

นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะ บรรยายแก่นักศึกษา ณ หอประชุมสมเด็จย่า ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2548

Date

2548-01-11

Type

Sound

Format

audio/MP3 : 1 แผ่น (ความยาว 00:50:00 นาที)

Call Number

A 0008

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University