ประชุมทบทวนประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ประชุมทบทวนประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

คณะกรรมการทบทวนประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประวัติ -- ความเป็นมา -- ประชุม

Description

การประชุมทบทวนประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2545

Date

2545

Type

Sound

Format

audio/mp3 (2 แผ่น: ความยาว 02:00:00 นาที)

Call Number

A 0003

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University