คลินิคทางกัญชาแพทย์แผนไทย

Dublin Core

Title

คลินิคทางกัญชาแพทย์แผนไทย
เปิดให้บริการ 11 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันการแพทย์แผนไทย -จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

การบริการ -- การแพทย์ -- แพทย์แผนไทย

Date

2564-11-11

Format

Application/pdf.

Call Number

ป มฟล.64/026

Location

4 สิ่งพิมพ์พิเศษ 4.1 โปสเตอร์

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University