กรอบภาพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Dublin Core

Title

กรอบภาพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

ของที่ระลึก -- ผู้บริหาร

Description

บัณฑิตสำนักวิชาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยว จัดทำมอบให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2563-01-22

Format

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร

Call Number

ข มฟล.004.2563

Location

ชั้นที่ 2/2 ห้องเก็บของจดหมายเหตุ

Rights

Mae Fah Luang University