เข็มกลัดที่ระลึก เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 22 ปี

Dublin Core

Title

เข็มกลัดที่ระลึก เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 22 ปี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- ของที่ระลึก

Description

เข็มกลัดที่ระลึก พิมพ์อักษรภาษาอังกฤษ MFU ลายดอกลำดวน ด้านล่างพิมพ์ MAE FAH LUANG UNIVERSITY จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 22 ปี

Date

2563-09-25

Format

Physical Object ขนาด 3.5 เซนติเมตร

Call Number

ข มฟล.002.2563

Location

ของที่ระลึก มฟล. กล่อง 8

Rights

Mae Fah Luang University