พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

Dublin Core

Title

พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

พิธี -- พระพุทธรูป

Description

จัดทำขึ้นเพื่อบอกเล่าถึงความเป็นมาของการจัดสร้างพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯและวิหารพระเจ้าล้านทอง และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา

Date

2551

Type

Text

Format

Application/pdf.
34 หน้า

Call Number

งานพิเศษ 1.3/8

Location

ภาพถ่าย/เอกสาร/สิ่งพิมพ์พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ.2550 - 2551

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University