มฟล.จัดเวทีประชุมนานาชาติ ดึงนักวิชาการทั่วโลก ถกแนวทางเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Dublin Core

Title

มฟล.จัดเวทีประชุมนานาชาติ ดึงนักวิชาการทั่วโลก ถกแนวทางเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Subject

การบริการวิชาการ -- การประชุม

Description

ภูธรนิวส์, มกราคม 2556 น.9

Contributor

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2556-01

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.7/1

Location

กฤตภาคข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 กล่อง 18

Language

tha