มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
Mae Fah Luang University Chiangrai

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
Mae Fah Luang University Chiangrai

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

สารจากอธิการบดี -- ความเป็นมา -- ปณิธาน -- ภารกิจ -- หลักการ -- สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย -- วัตถุประสงค์การจัดตั้งมหาวิทยาลัย -- หลักสูตรที่เปิดรับในปีการศึกษา 2545 -- การก่อสร้างมหาวิทยาลัย -- ระบบการศึกษา -- การรับนักศึกษา -- จุดเน้นของมหาวิทยาลัย -- หอพัก

Date

2545

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.1/8

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2539-2550 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University