รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Dublin Core

Title

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

รายงาน --ความพึงพอใจ -- การบริการ

Description

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

Date

2564

Type

Text

Format

Application/Pdf.
3 หน้า

Call Number

อ มฟล.9.1/40

Location

server หมวดที่ 9 รายงาน สถิติ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University