20 ปีที่ดอยแง่ม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

20 ปีที่ดอยแง่ม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา

Description

จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวและบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับความเติบโต และความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาโดยสังเขป เพื่อใช้เป็นหนังสือที่ระลึกและเป็นเอกสารเชิงประวัติสาสตร์อีกเล่มหนึ่งในอนาคตของมหาวิทยาลัย

Date

2561-09-25

Type

Text

Format

Application/pdf.
68 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.1.3/6

Location

ชั้นหนังสือ 1.3 หนังสือที่ระลึก

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University