การดำเนินการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบ และการป้องกันการกระทำมิชอบและการทุจริต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Dublin Core

Title

การดำเนินการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบ และการป้องกันการกระทำมิชอบและการทุจริต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การบริหารความเสี่ยง

Description

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมชี้แจง หัวข้อ "มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561" -- กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมชี้แจง "การจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง" -- กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมชี้แจง "การจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง" -- ประมวลภาพ

Date

2562

Type

Text

Format

Application/pdf.
13 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.5/1

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14.5 การบริหารความเสี่ยง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University