อาคารหอพักนักศึกษาหญิงแบบที่ 2 (F2)

Dublin Core

Title

อาคารหอพักนักศึกษาหญิงแบบที่ 2 (F2)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่

Subject

อาคาร -- แผนผัง
อาคารหอพักนักศึกษาหญิงแบบที่ 2 -- แผนผัง

Description

ผังอาคารหอพักนักศึกษาหญิงแบบที่ 2 ประกอบด้วยผังพื้นชั้นล่าง, ผังพื้นชั้นที่ 2, ผังพื้นชั้นที่ 3, ผังพื้นชั้นที่ 4

Date

[25--]

Type

Text

Format

Application/pdf.
2 หน้า

Call Number

อ มฟล. 8.3/29

Location

server หมวด 8 วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University