20 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

20 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
20 YEARS OF MAE FAH LUANG UNIVERSTY

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา

Description

จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาส มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา วันที่ 25 กันยายน 2561

Date

2561-09-25

Type

Text

Format

Application/pdf.
220 หน้า: ภาพประกอบ

Full Text

ISBN 978-616-93181-01-1

Call Number

สพ มฟล.1.3/10

Location

ชั้นหนังสือ 1.3 หนังสือที่ระลึก

Language

tha;eng

Rights

Mae Fah Luang University