ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ

Dublin Core

Title

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- นายกสภามหาวิทยาลัย

Description

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คนที่ 3
ดำรงตำแหน่ง วันที่ 15 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน

Type

Text

Format

application/pdf (2 หน้า)

Language

tha