บันทึกข้อความเรื่อง ขอให้พิจารณาอนุมัติการขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยไปส่วนภูมิภาคเพิ่มเติม

Dublin Core

Title

บันทึกข้อความเรื่อง ขอให้พิจารณาอนุมัติการขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยไปส่วนภูมิภาคเพิ่มเติม

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

ประวัติ -- ความเป็นมา -- โครงการจัดตั้ง

Description

บันทึกข้อความสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ทบวงมหาวิทยาลัย, สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี เอกสารสำเนา จำนวน 5 แผ่น

Date

2538

Type

Text

Call Number

อ บ.1/10

Location

เอกสารของด.ต.สืบ คำแก้ว พ.ศ. 2537 - 2541 กล่อง 1
นายดาบตำรวจเย็น สืบคำแก้ว ประธานกรรมการบริหารองค์การส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม, ประธานชมรมกรรมการบริหารอบต.จังหวัดเชียงราย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University