ข้อมูลแสดงศักยภาพและความเหมาะสมที่จำเป็นต้องมีมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

ข้อมูลแสดงศักยภาพและความเหมาะสมที่จำเป็นต้องมีมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

ประวัติ -- ความเป็นมา -- โครงการก่อตั้ง

Description

เอกสารการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชาวเชียงราย มหาวิทยาลัยล้านนา -- ความเป็นมาในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงราย, ศักยภาพด้านประชากรและความจำเป็น, ทิศทาง จุดเน้นของแผนลงทุนการมีมหาวิทยาลัยที่เชียงราย, การเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยล้านนา, ความโดดเด่นของจังหวัดเชียงราย เอกสารสำเนา จำนวน 25 แผ่น

Date

2538

Type

Text

Call Number

อ บ.1/8

Location

เอกสารของด.ต.สืบ คำแก้ว พ.ศ. 2537 - 2541 กล่อง 1
นายดาบตำรวจเย็น สืบคำแก้ว ประธานกรรมการบริหารองค์การส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม, ประธานชมรมกรรมการบริหารอบต.จังหวัดเชียงราย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University