รายงานการประชุมคณะกรรมการรรณรงค์เพื่อมหาวิทยาลัยและรถไฟเชียงราย

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมคณะกรรมการรรณรงค์เพื่อมหาวิทยาลัยและรถไฟเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

ประวัติ -- การประชุม

Description

เอกสารสำเนา จำนวน 3 แผ่น ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2538 วันที่ 4 มกราคม 2538, ผู้เข้าร่วมประชุม

Date

2538

Type

Text

Call Number

อ บ.1/3

Location

เอกสารของด.ต.สืบ คำแก้ว พ.ศ. 2537-2541 กล่อง 1
นายดาบตำรวจเย็น สืบคำแก้ว ประธานกรรมการบริหารองค์การส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม, ประธานชมรมกรรมการบริหารอบต.จังหวัดเชียงราย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University