บันทึกข้อความ เรื่องการมีส่วนร่วมในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

บันทึกข้อความ เรื่องการมีส่วนร่วมในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

ประวัติ -- ความเป็นมามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงการก่อตั้ง

Description

เอกสาร จำนวน 1 แผ่น นายดาบตำรวจเย็น สืบคำแก้ว ประธานกรรมการบริหารองค์การส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม, ประธานชมรม กรรมการบริหารอบต.จังหวัดเชียงราย

Date

2546

Type

Text

Call Number

อ บ. 1/1

Location

เอกสารของด.ต.สืบ คำแก้ว พ.ศ. 2537-2541 กล่อง 1
นายดาบตำรวจเย็น สืบคำแก้ว ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม, ประธานชมรมกรรมการบริหารอบต.จังหวัดเชียงราย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University