เข็มกลัดเลข ๙ ที่ระลึก เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 9 ปี

Dublin Core

Title

เข็มกลัดเลข ๙ ที่ระลึก เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 9 ปี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้. ศูนย์หนังสือ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา

Description

เข็มกลัดที่ระลึก เลข ๙ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 9 ปี วันที่ 25 กันยายน 2550

Date

2550

Type

Physical Object ขนาด 0.5 X 0.5 นิ้ว ( 3 กล่อง )

Call Number

ข มฟล.006.2550

Location

ของที่ระลึก มฟล. กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University