ปากกาที่ระลึก เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 9 ปี

Dublin Core

Title

ปากกาที่ระลึก เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 9 ปี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้. ศูนย์หนังสือ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา

Description

ปากกาลูกลื่นคละสี ที่ระลึกเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 9 ปี วันที่ 25 กันยายน 2550

Date

2550

Type

Physical Object ขนาด 5 นิ้ว ( 3 ด้าม )

Call Number

ข มฟล.003.2550

Location

ของที่ระลึก มฟล. กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University