มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับเครือโรงพยาบาลพญาไท เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร นักบริการสุขภาพ (2 ปี)

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับเครือโรงพยาบาลพญาไท เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร นักบริการสุขภาพ (2 ปี)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

หลักสูตร -- สุขภาพและอนามัย

Description

คุณสมบัติ -- สถานที่เรียน

Date

2548

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.6/12

Location

โปสเตอร์ ใบปลิวแผ่นเล็กประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2545-2558 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University