การสัมมนา 1 ปี FTA สินค้าเกษตรไทย-จีน บทเรียนการค้าเสรี

Dublin Core

Title

การสัมมนา 1 ปี FTA สินค้าเกษตรไทย-จีน บทเรียนการค้าเสรี
วันที่ 4 ตุลาคม 2547 ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดย ฯพณฯ นายวัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

การบริการวิชาการ -- การบรรยาย

Description

วิทยากร -- กำหนดการ

Date

2547-10-04

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.6/6

Location

โปสเตอร์ ใบปลิวแผ่นเล็กประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2545-2558 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University