การแสดงคอนเสริ์ต คิดถึงพ่อ

Dublin Core

Title

การแสดงคอนเสริ์ต คิดถึงพ่อ
โดยวงดนตรี MFU Brand 14 มกราคม 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ชมรมนักศึกษา MFU Brand

Subject

กิจกรรม -- การแสดงดนตรี

Description

พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส -- กำหนดการแสดงดนตรี คิดถึงพ่อ

Date

2560-01-14

Type

Text

Format

Application/pdf

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/75

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2555 - กล่อง 2

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University