แผนที่แสดงแนวเขตที่ตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บริเวณดอยแง่ม ตำบลท่าสุดและแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย

Dublin Core

Title

แผนที่แสดงแนวเขตที่ตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บริเวณดอยแง่ม ตำบลท่าสุดและแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย

Creator

จัดทำโดยบริษัทสถาปนิก 110 จำกัดและคณะ
สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- แผนที่

Description

ขอบเขตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1:10,000

Date

[25--]

Type

Image/map

Format

สำเนาเอกสาร 5 แผ่น

Call Number

ผ มฟล.2/17

Location

แผนที่/แผนผัง/ผังแม่บทฯลฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บริเวดอยแง่ม จอมหมอกแก้ว กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University