ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในพิธีเททองหล่อพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Dublin Core

Title

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในพิธีเททองหล่อพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2547 เวลา 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

พิธี -- พระราชานุสาวรีย์

Date

2547-12-15

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.1.1/2

Location

ภาพถ่าย/เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในพิธีเททองหล่อพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2547

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University