โครงการความช่วยเหลือนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Dublin Core

Title

โครงการความช่วยเหลือนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

ทุนการศึกษา -- การบริจาค

Description

ที่มาของโครงการ -- วัตถุประสงค์ของโครงการ -- การดำเนินงาน -- การบริจาค

Date

2554

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/46

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University