ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

Dublin Core

Title

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

Subject

ผลิตภัณฑ์ -- เครื่องสำอาง

Description

ผลิตภัณฑ์ Lanadene สำหรับผิวหน้า -- สำหรับผิวกาย

Date

2551

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/38

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University