โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องบทบาทของเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวต่อการพัฒนาเกษตรกรและส่งเสริมเศรษฐกิจไทย

Dublin Core

Title

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องบทบาทของเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวต่อการพัฒนาเกษตรกรและส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
วันที่ 14 กรกฎาคม 2550

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Subject

การสัมมนา -- เกษตรกรรม -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี

Description

หลักการและเหตุผล -- วัตถุประสงค์ -- เป้าหมายการดำเนินการ -- กลุ่มเป้าหมาย -- วัน เวลา สถานที่ -- กำหนดการ

Date

2550-07-14

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/31

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2543 -2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University