หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Subject

หลักสูตร -- ปริญญาตรี

Description

เกี่ยวกับหลักสูตร -- โครงสร้างหลักสูตร -- กิจกรรมและโครงการต่างๆ -- คณาจารย์ประจำสาขา -- ติดต่อสอบถาม

Date

2559

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.3/90

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2554 - 2560 กล่อง 2

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University