เอกสารแนะนำหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

Dublin Core

Title

เอกสารแนะนำหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนทะเบียนและประมวลผล

Subject

หลักสูตร -- ปริญญาตรี

Description

แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- สิ่งอำนวยความสะดวก -- การรับสมัครและคัดเลือก -- กำหนดการที่ควรทราบ -- อัตราค่าธรรมเนียม -- หลักสูตรที่เปิดสอน

Date

2559

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.3/88

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2554 - 2560 กล่อง 2

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University